การเรียนรู้ออนไลน์

สำหรับนักศึกษาทั่วไป

สะดวก ง่าย และประสิทธิสูง

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์ปัญหาโควิด 19 เพื่อให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ในขณะที่ไม่สามารถมาเรียนตามสถานที่ได้ปกติ นอกจากนั้นระบบยังมีประสิทธิภาพสูงและช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง

ข่าวสาร

ประมวลภาพ

กิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ